Voor de deelnemers in de BIZ

Voor de deelnemers in de BIZ Centrum Made is een archieffunctie beschikbaar waarin door het bestuur zaken worden opgeborgen zoals vergaderverslagen, jaarverslagen en andere voor de leden relevantie informatie.

Op dit moment gebruiken we Dropbox als medium om bestanden beschikbaar te stellen voor de deelnemers. Binnenkort zal deze functionaliteit volledig in de website worden opgenomen waardoor het gebruik veel eenvoudiger wordt. 

< Ga naar het archief. > 

Informeer bij het secretariaat naar de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot deze faciliteit.
Ook voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat :

Secretariaat “Bruisend Made”   Bianca van Poppel -  Van Duivenvoordestraat 18  -  4901 VR  Oosterhout
Telefoon: (Bianca) 06-1444 0591 b.g.g. (Twan) 06-2914 6754 
e-mail:  info@bruisendmade.nl